En ny grön våg med hjälp av nygammal kunskap

Solen gör sitt bästa för att bryta igenom de novembertunga molnen när vi åter är på väg till Sveriges framsida. Här ska vi stifta bekantskap med ännu en av våra morgondagsexperter. Lagom till att vi anländer till kontoret där Sigma Energy & Marine jobbar för en bättre morgondag, spricker det jämngråa upp och Göteborg visar sig från sin allra bästa senhöstsida.

Här träffar vi Johannes Palm, forskaren och ingenjören som är Specialist Engineer på Sigma Energy & Marine. Johannes är uppväxt på Öland men har nu bott i Göteborg så många år att både hjärta och dialekt är mer väst- än östkust. Utöver jobbet är han också körsångare och bas i vokalkvartetten DEO och renoverar, tillsammans med sin fru, gärna träkåken i Kärrdalen där de bor med sina två barn.Johannes började på Chalmers 2004 där han studerade teknisk fysik. Innan mastern blev det ett sabbatsår som bland annat användes till att utforska Nya Zeeland.

– Miljövänlig teknik har alltid lockat mig, men jag valde teknisk fysik för att fördjupa mig i teknisk och matematisk förståelse med ett brett spektrum av tillämpningar och möjligheter. Inför examensarbetet insåg jag att jag ville jobba med förnyelsebar energi. Jag blev tipsad om att professor Lars Bergdahl sökte en student till ett exjobb för Waves4Power. Jag fick John Fitzgeralds nyskrivna avhandling på ämnet ”förankring” att läsa, och ombads återkomma om jag var intresserad. Jag läste den delvis, förstod mycket lite, och sa naturligtvis ja till ”Lasse” på stående fot, berättar Johannes om hur han började intressera sig för framtidsvänlig teknik.

Johannes hann med att jobba några år som ingenjör innan han började doktorera 2012. Beräkningar inom vågkraft var något han gillade och en forskarutbildning var ett sätt för honom att samla på sig kunskap och expertis i en bransch som var i sin linda industriellt sett. Det blev sedermera en doktorstitel och tre års Post Doc på Chalmers institution för Sjöfart och Marin Teknik. Här fördjupade han sig i förankringar av flytande vind- och vågkraftverk till havs. Det är ett utmanade område. Noggranna beräkningar av rörelserna och krafterna till havs är en förutsättning för att skapa hållbara lösningar i bokstavlig mening. Efter detta kände Johannes ett ökande intresse för att lära sig mer om praktiska och kommersiellt hållbara lösningar för vågkraftsindustrin. Han började på Sigma Energy & Marine på hösten 2020.

– På Sigma har jag möjlighet att fortsätta utvecklingsarbetet som jag bedrivit inom akademin, samtidigt som jag får dra lärdomar av det breda tekniska kunnande som finns på företaget och fortsätta utvecklas och samla erfarenhet. Samarbetet med mina kollegor har gett mig många insikter och en ökad förståelse för tekniska lösningar, säger Johannes om hur hans expertis gifter sig med beprövade subsea-lösningar.

Sigma Energy & Marine har lång erfarenhet av att jobba med tekniska offshore-lösningar för olje- och gasindustrin. Och Johannes, som gärna ser en framtid utan fossila bränslen, tackar inte nej till den kunskap och erfarenhet som denna bransch kan bidra med när det kommer till att ta fram nya, miljövänligare alternativ. Det finns många tillämpningar inom vind- och vågkraft till havs som behöver snarlika konstruktioner på havsbotten, såväl som på ytan.

– På vår marinavdelning möts vi av många olika typer av projekt och kunder. Inom förnyelsebar, havsbaserad energi är det framförallt flytande vind- och vågkraft som står på agendan. En del av min tid läggs också på ett forskningsprojekt där vi tillsammans med RISE identifierar olinjära effekter på flytande vågkraftverk genom maskininlärning och högupplösta simuleringar, samt utvecklar vårt eget beräkningsprogram för marina installationer, Moody, förklarar Johannes om projekten han är involverad i.

Framtiden för vågenergi är ljus. Det finns många olika typer av vågkraftverk och flera bolag har kommit mycket långt i teknikutvecklingen.

Konkret är Johannes roll som konsult ofta att utveckla en beräkningsmodell och/eller designa förankringen till den flytande konstruktionen. En komplex och avgörande del i projekt där produkten ska vara och verka där det blåser och vågar som mest. En miljö som ställer extremt stora krav på lösningarna. Det är dessutom dyrt att jobba ute på öppet hav. Väderförhållandena på platserna för de havsbaserade energiparkerna sätter naturliga begränsningar när det kommer till att hitta gynnsamma förhållanden för underhåll och reparationer.

Det är också detta som gör att det krävs nya tankar och smarta idéer för att göra den här sortens energiutvinning lönsam och ekonomiskt hållbar. Men branschen mognar i rasande fart och kunskapen växer snabbt, delvis tack vare innovativa företag som Sigma Energy & Marine och experter som Johannes. Arbetet med teknik- och metodutveckling för havsbaserad förnyelsebar energi finns precis där i gränslandet mellan forskning och innovation, och det är där Johannes trivs som bäst. Det är också där han känner att han på riktigt gör nytta.

– Framtiden för vågenergi är ljus. Det finns många olika typer av vågkraftverk och flera bolag har kommit mycket långt i teknikutvecklingen, även om den ekonomiska aspekten fortfarande är utmanande, säger Johannes om framtiden för havsbaserad förnyelsebar energi.

Det är först relativt nyligen som värdet av en bättre mix av energislag i elsystemet har uppmärksammats i större utsträckning. Vågkraften kan i kombination med vindkraft hjälpa till att ge en jämnare elförsörjning. För blåser det så vågar det. Men även när det inte blåser så går det ofta vågor och då finns det ett stort värde i att kunna möta elbehovet med förnyelsebar vågenergi. På så vis kan de ännu stora etablerings- och underhållskostnaderna för vågenergi motiveras och på sikt överkommas. Branschen är nu nära den där helt avgörande ekonomiska hållbarheten. Att det håller och fungerar och tål naturens skoningslösa påfrestningar, det är Johannes och hans kollegor på Sigma Energy & Marines uppgift att lösa. Men de har också stor del i arbetet med att ta fram modellerna, beräkningarna och produkterna som tar branschen ett steg närmare en kommersiellt och miljömässigt hållbar framtid.

Samarbetet med mina kollegor har gett mig många insikter och en ökad förståelse för tekniska lösningar.

– Det finns såklart viss påverkan på naturen även när det gäller vågkraft. Det handlar exempelvis om livscykeln av materialet i konstruktionen, ljudemission från maskineriet, och påverkan på havsbotten när vi fäster förankringen. Men det är såklart fortfarande inte ens i närheten av den skada som exempelvis bottentrålning gör och har gjort på våra havsbottnar. Sen kan dessa havsbaserade energiparker också bli marina naturreservat där fiskar och andra havslevande djur skyddas från yrkesfiske, säger Johannes när vi på vägen ut pratar om de olika vinningarna som denna teknik ger, förutom den fossilfria energin de skapar.

Den nya vågen inom fossilfri energiutvinning är här, och Johannes och hans kollegor har kunskapen och expertisen att hjälpa alla som vill projektera en havsbaserad energipark eller utveckla hållbar energiteknik i marin miljö. En kunskap som baseras på forskning och erfarenheter från fossilbränslebranschen, och som nu kommer samman till nytta för en mer hållbar energiutvinning.

– Det är vårt sätt att bidra, säger Johannes om sin och Sigma Energy & Marines roll i att skapa en något ljusare och något grönare framtid för vår hårt ansatta planet.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen antar vi att du accepterar att vi använder cookies. Läs mer här.

Jag fattar