Experten som drivs av att förbättra, förenkla och förändra för människor i rörelse

Vi är åter i Malmö, närmare bestämt i Kockumsvarvets gamla huvudkontor som i folkmun går under namnet ”Gängtappen”. När kontoret byggdes 1962 var det en framstående byggnad och tillsammans med den ikoniska Kockumskranen var de under många år betydande landmärken i staden. Numera hittar man bland annat Sigma Civil i den nyrenoverade ”Gängtappen”.

Vi har stämt träff med Jessica Jaremo, planeringsarkitekten som är uppdragsansvarig och specialist på trafikplanering på Sigma Civil. Jessica tog sin magisterexamen i Fysisk planering, på Blekinge Tekniska Högskola 1999. Och med sina 18 år som konsult och sex år på Malmö Stad har hon en gedigen erfarenhet av stads- och trafikplanering.

– Hade väl egentligen ingen barndomsdröm som gjorde att jag valde att bli planeringsarkitekt. Men jag har alltid varit nyfiken på hur städer hänger ihop, hur de har utvecklats som de gjort och vad man kan göra för att förbättra för innevånarna, berättar Jessica om varför hon valde en examen i fysisk planering.

Jessica började sin yrkesbana på Malmö stad där hon var i några år innan hon hamnade i konsultbranschen. Erfarenheterna från det kommunala tillsammans med de från den privata sektorn är en bra kombination, enligt Jessica. Eftersom stadsplanering i mångt och mycket handlar om perspektiv, att se på staden från oändligt många vinklar, där alla aspekter måste beaktas, så är en bred erfarenhet värdefull.

– Har man aldrig förstått betydelsen av en dagvattenbrunn, eller placeringen av ett övergångsställe, så blir man inte lika bra på att måla upp och genomföra stora visioner som förenklar staden och dess flöden och gör den mer attraktiv för invånaren, säger Jessica om att förstå och ha erfarenhet av helheten.

Jessica har varit på Sigma Civil sedan sommaren 2022 och hon började här för att hon ville jobba på ett mindre konsultföretag, där kontakten med kunderna är närmare och relationerna ger bättre samarbete, vilket i sin tur ger bättre lösningar och slutprodukter. Mer kvalitet i samarbetet med andra ord.

– Fördelat över hela landet är vi bara 10-15 trafikplanerare på Sigma Civil. Vi samarbetar mycket och jag får jobba med projekt från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det tycker jag ger en bra omväxling och det är samtidigt väldigt lärorikt att ser hur olika städer har löst sin planering och vilka utmaningar de haft, säger Jessica om variationen på uppdragen.

Just nu delar Jessica med sig av sin expertis i ett uppdrag för Swedavia där hon och hennes kollegor ska förenkla och förbättra de regionala flygplatserna runt om i landet. Just nu jobbar de bland annat med flygplatserna i Luleå, Umeå och Visby. Sen blir det eventuellt Kiruna som står på tur. Flygplatser delas in i två områden. En ”airside” och en ”landside”. Airside-området är allt som är innanför säkerhetkontorollerna och där flygplanen finns. Landside-området är vägarna till och från, flygplatsen parkeringsytorna, hållplatser och angöringsytor och incheckningsområdena, dvs det som är allmän plats utanför terminalbyggnaderna.

– ­Vi ser över flöden, tillgängligheten och kapaciteten för all trafik till och från flygplatsen. Och då är det all trafik i form av fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, taxi och bil, säger Jessica om uppdraget för Swedavia.

Uppdraget handlar om att göra det attraktivt och enkelt för resenärerna. Och i det ligger att planera och bygga för ett mer hållbart resande där lösningarna gör det bättre och förenklar för resenären att ta sig till flygplatsen på andra sätt än med egen bil. Detta sammanställs sedan i en långsiktig utvecklingsplan för landside-områdena för respektive flygplats.

– Jag tycker det är så spännande att göra dessa utredningar som ska främja ett mer hållbart resande. Våra uppdragsgivare har järnkoll på hur situationen ser ut idag och var problemen finns, sen är mitt jobb att vara experten på hur vi tar bort problemen och kanske rent av vänder dem till något positivt, säger Jessica om uppdraget för Swedavia.

Till sin hjälp har Jessica och hennes kollegor ett gediget underlag och data på hur trafikflödena går idag och vid vilka tidpunkter. Men det går inte att släppa det där utan Jessicas expertis och erfarenhet krävs för att kunna leverera en lösning som fungerar i samklang med kundens vision, resenärerna och framtida hållbarhetsmål.

Mycket av det jag gör handlar om kompromisser och prioriteringar men samtidigt ska ingen känna sig nedprioriterad.

 Det är alltid en kompromiss som måste göras och utmaningen är att alla resenärerna känner att lösningen är bra. Även om det kanske är så att målet har varit att minimera biltrafiken och öka kollektivåkandet så är det viktigt att lösningen känns naturlig och smidig för alla inblandade. Flygplatser är dessutom arbetsplatser som folk ska ta sig till varje dag. Många av de mindre regionala flygplatserna ligger på cykelavstånd från orternas centrala delar, vilket gör att man kan hitta lösningarna som underlättar för cykelpendling till och från jobbet på flygplatsen.

– Mycket av det jag gör handlar om kompromisser och prioriteringar men samtidigt ska ingen känna sig nedprioriterad, säger Jessica om att tillgodose så mångas behov som möjligt.

När Jessica och hennes kollegor jobbar med större ytor och stråk som sträcker sig hela vägen från landsbygd till stadskärna så skiftar prioriteringarna efterhand som man kommer längre och längre in mot stadskärnan. Det som kanske var fokus på tung trafik i ytterkanterna blir mer fokus på fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ju närmare stadens centrum man kommer. Och det kanske inte alltid är så att alla kan vara på samma plats och då måste man finna sätten som gör det bra för alla. För det är inte bara luften som påverkas av bilkörning, det är också ytorna som krävs för att tillgodose för alla som kör bil. Så allt hänger ihop och det är det som fascinerar Jessica och driver henne till att hela tiden hitta lösningarna som förändrar beteenden snarare än bara bygger bredare gator eller högre P-hus.

Framtiden för Jessica och hennes kollegor har fullt fokus på hållbarhet, såväl den ekonomiska och den sociala som den miljömässiga. Det som de vet med säkerhet är att man inte kan kombinera attraktiva stadsdelar med full kapacitet för biltrafiken. Och det är därför som det är så viktigt att planera trafiken tillsammans med bebyggelseplaneringen så att alla aspekter beaktas och alla behov analyseras.

Vi vill bara hitta lösningarna som gör det lättare och bättre att välja andra sätt att ta sig fram än ensam i en bil.

– Allt som finns mellan byggnader är trafik och all trafik är människor i rörelse och det är därför det är så viktigt att människans behov prioriteras när vi planeringsarkitekter jobbar för att göra städer och miljöer bättre för dem som bor och rör sig där, säger Jessica om var fokuset ska ligga.

Arbetet med att planera städer och samhällen bidrar verkligen till en bättre morgondag. För i det arbetet kan de bidra till att alla kan känna sig trygga och att alla kan ta sig fram enkelt och smidigt i stadsdelar som är attraktiva för de som bor och arbetar där.

– Bilen har fått styra fram till nu och om vi ska ha ett hållbart resande så måste vi bygga för förändrade beteende utan att för den sakens skulle förstöra för bilägare. Vi vill bara hitta lösningarna som gör det lättare och bättre att välja andra sätt att ta sig fram än ensam i en bil, avslutar Jessica när vi avrundar vårt samtal.

Vi tackar Jessica, experten på människor i rörelse, och tar hissen ner genom Gängtappen och ut i trafiken bland de andra människorna i rörelse, i stadsdelen som planerades utifrån människor och inte biltrafik.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen antar vi att du accepterar att vi använder cookies. Läs mer här.

Jag fattar